Zarządzanie nieruchomościami Rybnik

Poszukujesz skutecznego zarządcy nieruchomości w Rybniku?

Zadzwoń teraz
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi Rybnik

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi Rybnik

Przedsiębiorstwo Technika specjalizuje się w administrowaniu nieruchomościami o charakterze komercyjnym w Rybniku. Technika to lokalna firma, zlokalizowana w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Pełnimy zarząd nad obiektami o różnym charakterze, w tym budynkami biurowymi, usługowymi, handlowymi, produkcyjnymi, o znaczeniu publicznym itp. Posiadamy niezbędne uprawnienia wymagane do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości (posiadamy licencje zarządcy nieruchomości), także w przypadku konieczności notarialnego ustanowienia zarządcy nieruchomości.

Głównym celem naszej firmy w zakresie zarządzania nieruchomościami jest generowanie dochodów dla naszych zleceniodawców, przy jednoczesnym ograniczaniu ich obciążeń.

Zarządca nieruchomości pełnomocnikiem właściciela

Zarządca nieruchomości pełnomocnikiem właściciela

Współpraca z naszą firmą jako zarządcą nieruchomości przynosi korzyść jaką jest minimalne zaangażowanie zleceniodawcy w bieżącą eksploatację obiektu. Przyjmując pełnomocnictwo od zleceniodawcy, przejmujemy wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem nieruchomością. Reprezentujemy właściciela w kontaktach z urzędami, najemcami czy też podwykonawcami.

Zapewniamy kompleksową obsługę finansową nieruchomości, włączając zarządzanie finansami i księgowością, ściąganie czynszów i rozliczanie wydatków, a także windykację należności.

Zarządzanie kontaktami z najemcami nieruchomości

Zarządzanie kontaktami z najemcami nieruchomości

Komunikacja z najemcami jest kluczowym aspektem zarządzania nieruchomościami. Nie można zapominać, że to właśnie oni są klientami właściciela obiektu, a ich zadowolenie z dobrze funkcjonującej nieruchomości przekłada się na sukces finansowy właściciela.

Dążymy do pełnego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań zarówno najemców, jak i naszych klientów. Angażujemy się w wszystkie aspekty obsługi najemców, zarówno na płaszczyźnie administracyjnej (prowadzenie ewidencji, utrzymanie regularnej korespondencji z najemcami), jak i finansowej (rozliczanie czynszów i kosztów eksploatacji).

Komercjalizacja nieruchomości w Rybniku

Komercjalizacja nieruchomości w Rybniku

Nie ograniczamy się jedynie do zapewnienia sprawnego funkcjonowania zarządzanego budynku. Naszym celem jest maksymalizacja dochodów naszych klientów poprzez wynajem powierzchni. Działamy na podstawie sprawdzonych i przemyślanych procedur, aby osiągnąć skuteczność w naszych działaniach.

Kluczowym elementem naszej strategii komercjalizacji nieruchomości jest analiza konkurencji oraz przeprowadzenie badań marketingowych na lokalnym rynku, aby zrozumieć podaż i popyt na powierzchnie użytkowe. Na podstawie tych wniosków opracowujemy skuteczne koncepcje i budżety marketingowe.

Przykładamy dużą wagę do optymalnego wykorzystania dostępnej powierzchni w obiekcie. Aktywnie poszukujemy potencjalnych najemców i prowadzimy rozmowy w celu negocjacji warunków wynajmu. Na podstawie upoważnienia klienta przygotowujemy i zawieramy umowy najmu, a następnie przekazujemy lokale w ręce najemców.

Obsługa techniczna nieruchomości w Rybniku

Obsługa techniczna nieruchomości w Rybniku

Nasz priorytet to utrzymanie powierzonych nieruchomości w optymalnym stanie technicznym i higienicznym. Długoterminowe strategie, które tworzymy, obejmują zarówno codzienne funkcjonowanie obiektów, jak i planowane modernizacje. Przygotowujemy plany remontów, ustalamy budżety na prace modernizacyjne, a następnie starannie dobieramy wykonawców i dokładnie kontrolujemy jakość wykonanych prac.

Jesteśmy kompleksowym partnerem w zarządzaniu budynkami i dbaniem o ich utrzymanie. Zlecamy i nadzorujemy codzienne oraz specjalistyczne usługi sprzątania, pielęgnację terenów zielonych wokół nieruchomości oraz usuwanie śniegu. Organizujemy również wywóz odpadów i rozliczamy się z związanych z tym kosztów. Współpracujemy z różnymi specjalistycznymi firmami remontowymi i porządkowymi, by zapewnić kompleksową obsługę.

Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania wymaganych, okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych. To nasza integralna rola, która stanowi część naszego kompleksowego podejścia do zarządzania nieruchomościami. Dzięki naszym kompetencjom i upoważnieniom jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie i sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

Pytania i odpowiedzi

  • Czy zarządca nieruchomości musi legitymować się określonymi uprawnieniami?

    Przed rokiem 2014 do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości wymagana była licencja zarządcy. Dodatkowymi wymogami były: ukończone studia wyższe, odbyty roczny kurs zawodowy i zdanie egzaminu państwowego. Wymogi te jednak zostały zniesione w roku 2014. Od tego czasu relacje między osobą zarządzającą nieruchomością i właścicielem ustala zawierana między nimi umowa. Pragniemy jednak Państwa zapewnić, że posiadamy stosowną licencję zarządcy nieruchomości.

  • Jakie są prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości?

    Podstawowym obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest działanie na rzecz dobra właściciela nieruchomości. W zakres obowiązków zarządcy nieruchomości wchodzi ponadto: prowadzenie dokumentacji, kompleksowa obsługa eksploatacyjna nieruchomości (wyszukanie usługodawców, bieżąca eksploatacja i remonty, utrzymanie czystości, przeprowadzanie przeglądów technicznych, prowadzenie dziennika obiektu budowlanego), przygotowywanie umów, obsługa finansowa (wydatki na utrzymanie i pobór należności, prowadzenie konta bankowego). Zarządca nieruchomości ma prawo do pobierania wynagrodzenia za wykonywane usługi oraz brania udziału w postępowaniach administracyjnych, które dotyczą jego osoby. Może też zawierać umowy w imieniu właściciela nieruchomości. Posiada także prawo do wszczęcia postępowań windykacyjnych. Szczegółowe prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości precyzuje umowa zawarta między nim a właścicielem nieruchomości.

Zarządca nieruchomości lokalnie

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami w wielu miastach na Śląsku, m.in.:

Potrzebujesz więcej informacji?

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania klientów z Rybnika dotyczące szczegółów naszej oferty, w najbardziej dogodnej dla Państwa formie.

Zapytaj o ofertę