Zarządzanie nieruchomościami Oświęcim

Potrzebujesz efektywnego zarządcy nieruchomości w Oświęcimiu?

Zadzwoń teraz
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi Oświęcim

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi Oświęcim

Przedsiębiorstwo Technika specjalizuje się w administrowaniu obiektami komercyjnymi w Oświęcimiu. Jesteśmy lokalnym przedsiębiorstwem, zlokalizowanym w rejonie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Oferujemy zarząd nad budynkami o różnym przeznaczeniu, takimi jak biurowce, lokale usługowe, obiekty handlowe, przemysłowe, użyteczności publicznej itp. Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości (posiadamy licencje zarządcy nieruchomości), również w przypadku, gdy wymagane jest notarialne ustanowienie zarządcy nieruchomości.

Naszym głównym celem w zakresie zarządzania nieruchomościami jest generowanie zysków dla naszych klientów, jednocześnie redukując ich obciążenia.

Zarządca nieruchomości w funkcji reprezentanta właściciela

Zarządca nieruchomości w funkcji reprezentanta właściciela

Najważniejszym atutem współpracy z naszą firmą jako zarządcą nieruchomości jest minimalne zaangażowanie zleceniodawcy w kwestie związane z codzienną eksploatacją obiektu. Pełniąc swą rolę w pełnomocnictwie zleceniodawcy, przejmujemy wszystkie obowiązki związane z administrowaniem nieruchomością. Reprezentujemy właściciela w kontaktach z urzędami, najemcami i podwykonawcami.

Oferujemy kompleksową obsługę finansową nieruchomości, w tym zarządzanie finansami i prowadzenie księgowości, ściąganie czynszów i rozliczanie wydatków, a także windykację należności.

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Kontakty z najemcami stanowią istotny element zarządzania nieruchomością, który nie może zostać zaniedbany. To właśnie oni są klientami właściciela obiektu, a poziom ich zadowolenia z prawidłowego funkcjonowania nieruchomości ma bezpośredni wpływ na zyski właściciela.

Naszym celem jest zapewnienie pełnej satysfakcji zarówno najemcom, jak i naszym klientom. Przyjmujemy na siebie wszystkie zadania związane z obsługą najemców, zarówno w zakresie administracyjnym, jak i finansowym. Prowadzimy ewidencję, utrzymujemy regularną korespondencję z najemcami oraz skrupulatnie rozliczamy czynsze i koszty związane z eksploatacją nieruchomości.

Komercjalizacja nieruchomości w Oświęcimiu

Komercjalizacja nieruchomości w Oświęcimiu

Nasze działania koncentrują się nie tylko na zapewnieniu sprawnej eksploatacji zarządzanego obiektu. Naszym priorytetem jest zwiększenie zysków naszych klientów poprzez efektywne wykorzystanie wynajmowanej powierzchni. Opieramy się na sprawdzonych strategiach, aby osiągnąć pozytywne rezultaty.

Kluczowym elementem naszego planu komercjalizacji nieruchomości jest analiza konkurencji oraz przeprowadzenie badań rynkowych w celu określenia podaży i popytu na dostępne przestrzenie użytkowe. Dzięki temu tworzymy skuteczne strategie marketingowe i odpowiednio planujemy nasze działania finansowe.

Zależy nam na pełnym wykorzystaniu potencjału dostępnej powierzchni w obiekcie. Aktywnie poszukujemy nowych najemców i prowadzimy negocjacje w sprawie warunków najmu. W imieniu naszych klientów przygotowujemy i podpisujemy umowy najmu, a następnie przekazujemy lokale w ręce najemców. Naszym celem jest maksymalne zadowolenie zarówno najemców, jak i naszych klientów, zapewniając im udane i korzystne transakcje najmu.

Techniczna obsługa nieruchomości Oświęcim

Techniczna obsługa nieruchomości Oświęcim

Zadbać o optymalny stan techniczny i sanitarny powierzonych nam nieruchomości to nasz priorytet. Tworzymy długofalowe strategie, które obejmują zarówno codzienne funkcjonowanie obiektów, jak i planowane modernizacje. Planujemy remonty, wyznaczamy budżety na modernizacje i starannie wybieramy wykonawców, dbając o jakość wykonanych prac.

Nasza rola obejmuje kompleksowe zarządzanie budynkami oraz utrzymanie ich w doskonałej kondycji. Zlecamy i nadzorujemy codzienne sprzątanie, pielęgnację terenów zielonych wokół budynków oraz usuwanie śniegu. Dbamy o regularny wywóz odpadów i rozliczamy się z kosztami. Współpracujemy z różnymi firmami remontowymi i porządkowymi, by zapewnić kompleksową obsługę.

Nasze pełnomocnictwo obejmuje również przeprowadzanie obligatoryjnych, okresowych przeglądów technicznych budynków. Zdobyliśmy niezbędne upoważnienia, aby świadczyć kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami na najwyższym poziomie.

Pytania i odpowiedzi

  • Czy istnieją wymagane uprawnienia dla zarządcy nieruchomości?

    Przed rokiem 2014, do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości wymagana była licencja zarządcy, a także ukończenie studiów wyższych, odbycie rocznego kursu zawodowego i zdanie egzaminu państwowego. Niemniej jednak, te wymogi zostały zniesione w 2014 roku. Obecnie, relacje między zarządcą nieruchomości a właścicielem są ustalane poprzez zawarcie umowy. Jednak pragniemy zapewnić, że posiadamy odpowiednią licencję zarządcy nieruchomości.

  • Jakie są określone zadania i obowiązki zarządcy nieruchomości według przepisów?

    Priorytetowym zadaniem zarządcy nieruchomości jest działanie na rzecz dobra właściciela nieruchomości. W zakres obowiązków zarządcy nieruchomości wchodzi również prowadzenie dokumentacji oraz kompleksowa obsługa eksploatacyjna nieruchomości, takie jak wyszukiwanie usługodawców, bieżąca eksploatacja i przeprowadzanie remontów, utrzymanie czystości, przeglądy techniczne oraz prowadzenie dziennika obiektu budowlanego. Ponadto, zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za przygotowywanie umów i obsługę finansową, w tym wydatki na utrzymanie i pobieranie należności, a także prowadzenie konta bankowego. Zarządca nieruchomości ma prawo do pobierania wynagrodzenia za swoje usługi oraz uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych dotyczących jego osoby. Ponadto, posiada uprawnienia do zawierania umów w imieniu właściciela nieruchomości i wszczynania postępowań windykacyjnych. Szczegółowe prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości są określone w umowie między nim a właścicielem nieruchomości.

Zarządca nieruchomości lokalnie

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami w wielu miastach na Śląsku, m.in.:

Potrzebujesz więcej informacji?

Odpowiemy z zadowoleniem na wszelkie pytania klientów z Oświęcimia dotyczące szczegółów naszej oferty. Chcemy, abyście mogli skorzystać z formy kontaktu, która dla Państwa będzie najbardziej dogodna.

Zapytaj o ofertę