Zarządca nieruchomości Mikołów

Poszukujesz profesjonalnego zarządcy nieruchomości w Mikołowie?

Zadzwoń teraz
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w Mikołowie

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w Mikołowie

Firma Technika jest specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi w Mikołowie. Jesteśmy tutejszą firmą, zlokalizowaną w rejonie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Wykonujemy zarząd nad nieruchomościami o charakterze biurowym, usługowym, handlowym, przemysłowym, pożytku publicznego itp. Dysponujemy stosownymi upoważnieniami niezbędnymi do praktykowania profesji zarządcy nieruchomości (licencje zarządcy nieruchomości), również w przypadku kiedy potrzebne jest ustanowienie zarządcy nieruchomości w formie notarialnej.

Naszym fundamentalnym celem w aspekcie zarządzania nieruchomościami jest wygenerowanie zysku dla naszego zleceniodawcy, przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów.

Zarządca nieruchomości w roli przedstawiciela właściciela

Zarządca nieruchomości w roli przedstawiciela właściciela

Korzyścią ze współpracy z naszą firmą jako zarządcą nieruchomości jest minimalne zaangażowanie klienta w sprawy, które dotyczą codziennej obsługi obiektu. Postępując zgodnie z pełnomocnictwem zleceniodawcy wypełniamy wszelkie zadania dotyczące zarządzania obiektem. Reprezentujemy zleceniodawcę przed urzędami, najemcami i podwykonawcami.

Bierzemy na siebie całkowitą obsługę finansową obiektu, w tym rozporządzanie finansami oraz obsługę księgową, egzekwowanie czynszów i regulowanie wydatków, a dodatkowo windykację wierzytelności.

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Jednym z naczelnych aspektów zarządzania nieruchomościami są kontakty z najemcami. Nie można nie pamiętać, że to oni są kontrahentami właściciela obiektu, a stopień ich usatysfakcjonowania z prawidłowo funkcjonującego obiektu ma odbicie w zyskach jego właściciela.

Staramy się wykonywać swoje zadania tak, żeby zarówno najemcy jak i nasz klient czuli całkowitą satysfakcję. Bierzemy na siebie wszelkie kwestie, które dotyczą obsługi najemców, w równej mierze w aspekcie administracyjnym (prowadzenie ewidencji, utrzymywanie korespondencji z najemcami) jak też finansowym (rozliczenia czynszu oraz nakładów eksploatacyjnych).

Komercjalizacja nieruchomości Mikołów

Komercjalizacja nieruchomości Mikołów

Nasze przedsiębiorstwo nie skupia się tylko na zabezpieczeniu odpowiedniego funkcjonowania zarządzanego budynku. W sposób dynamiczny dążymy do powiększenia dochodu naszych klientów z tytułu najmu powierzchni. Bazujemy przy tym na przetestowanych oraz przeanalizowanych technikach, aby nasze poczynania były efektywne.

Znaczącym elementem planu komercjalizacji obiektu w Mikołowie jest analiza konkurentów i przeprowadzenie na regionalnym rynku badań marketingowych w aspekcie określenia podaży i popytu na pomieszczenia użytkowe. Na podstawie wysnutych wniosków sporządzamy strategie oraz budżety marketingowe.

Dbamy o maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej w obiekcie. Czynnie wyszukujemy najemców oraz przeprowadzamy z nimi negocjacje w aspekcie warunków najmu. W imieniu zleceniodawcy opracowujemy i zawieramy umowy najmu, a potem udostępniamy lokale najemcom.

Obsługa techniczna nieruchomości w Mikołowie

Obsługa techniczna nieruchomości w Mikołowie

Dbamy o odpowiedni stan techniczny oraz higieniczny obiektów przekazanych nam w zarząd. Tworzymy długoterminowe plany dotyczące bieżącego funkcjonowania obiektu oraz jego ewentualnych modernizacji. Działania te obejmują m.in. sporządzenie planów remontów, sprecyzowanie przeznaczonego na remonty budżetu, a później wybór wykonawcy i rozliczenie go z jakości przeprowadzonych robót.

W sposób ciągły zarządzamy eksploatacją obiektu i aspektami powiązanymi z jego utrzymaniem. Zlecamy i nadzorujemy bieżące i specjalistyczne sprzątanie, utrzymanie zieleni naokoło obiektu oraz odśnieżanie. Troszczymy się o wywóz śmieci oraz pokrywamy koszty z tego wynikające. Współpracujemy z różnymi firmami remontowymi i sprzątającymi.

Mamy upoważnienia do prowadzenia obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

Pytania i odpowiedzi

  • Czy zarządca nieruchomości musi legitymować się określonymi uprawnieniami?

    Przed rokiem 2014 do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości wymagana była licencja zarządcy. Dodatkowymi wymogami były: ukończone studia wyższe, odbyty roczny kurs zawodowy i zdanie egzaminu państwowego. Wymogi te jednak zostały zniesione w roku 2014. Od tego czasu relacje między osobą zarządzającą nieruchomością i właścicielem ustala zawierana między nimi umowa. Pragniemy jednak Państwa zapewnić, że posiadamy stosowną licencję zarządcy nieruchomości.

  • Jakie są prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości?

    Podstawowym obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest działanie na rzecz dobra właściciela nieruchomości. W zakres obowiązków zarządcy nieruchomości wchodzi ponadto: prowadzenie dokumentacji, kompleksowa obsługa eksploatacyjna nieruchomości (wyszukanie usługodawców, bieżąca eksploatacja i remonty, utrzymanie czystości, przeprowadzanie przeglądów technicznych, prowadzenie dziennika obiektu budowlanego), przygotowywanie umów, obsługa finansowa (wydatki na utrzymanie i pobór należności, prowadzenie konta bankowego). Zarządca nieruchomości ma prawo do pobierania wynagrodzenia za wykonywane usługi oraz brania udziału w postępowaniach administracyjnych, które dotyczą jego osoby. Może też zawierać umowy w imieniu właściciela nieruchomości. Posiada także prawo do wszczęcia postępowań windykacyjnych. Szczegółowe prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości precyzuje umowa zawarta między nim a właścicielem nieruchomości.

Zarządca nieruchomości lokalnie

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami w wielu miastach na Śląsku, m.in.:

Potrzebujesz więcej informacji?

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania klientów z Mikołowa dotyczące szczegółów naszej oferty, w najbardziej dogodnej dla Państwa formie.

Zapytaj o ofertę