Zarządzanie nieruchomościami Częstochowa

Profesjonalny zarządca nieruchomości w Częstochowie

Zadzwoń teraz
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi Częstochowa

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi Częstochowa

Firma Technika specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi w Częstochowie. Jesteśmy lokalnym przedsiębiorstwem działającym w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Zapewniamy zarząd nad różnymi typami obiektów, takimi jak biurowce, lokale usługowe, handlowe, produkcyjne czy pożytku publicznego. Posiadamy niezbędne uprawnienia jako licencjonowany zarządca nieruchomości, nawet w przypadku konieczności ustanowienia zarządcy notarialnego.

Nasz główny cel w zakresie zarządzania nieruchomościami to generowanie zysków dla naszych klientów przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów.

Reprezentacja interesów właściciela w roli zarządcy nieruchomości

Reprezentacja interesów właściciela w roli zarządcy nieruchomości

Współpraca z naszą firmą jako zarządcą nieruchomości przynosi wiele korzyści, a jedną z nich jest ograniczenie zaangażowania klienta w codzienne sprawy związane z eksploatacją budynku. Działając z upoważnienia zleceniodawcy, podejmujemy wszystkie zadania związane z administrowaniem nieruchomością. Pełnimy rolę reprezentanta klienta w kontaktach z urzędami, najemcami i podwykonawcami.

Odpowiedzialność za pełną obsługę finansową nieruchomości spoczywa na naszych barkach, włączając w to zarządzanie finansami, obsługę księgową, pobieranie czynszów i rozliczanie nakładów. Dodatkowo, zajmujemy się także windykacją należności.

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Kluczowym elementem efektywnego zarządzania nieruchomościami jest utrzymywanie dobrych relacji z najemcami. To właśnie oni są klientami właściciela obiektu, a ich zadowolenie z prawidłowego funkcjonowania nieruchomości przekłada się na zyski dla właściciela.

Nasz główny cel to zapewnienie pełnej satysfakcji zarówno najemcom, jak i naszym klientom. Angażujemy się w wszystkie aspekty obsługi najemców, zarówno w dziedzinie administracyjnej (ewidencja, korespondencja z najemcami), jak i finansowej (rozliczanie czynszu i kosztów eksploatacyjnych). Dążymy do doskonałości w każdym z tych obszarów, aby zapewnić optymalne doświadczenie zarówno dla najemców, jak i naszych klientów.

Komercjalizacja nieruchomości w Częstochowie

Komercjalizacja nieruchomości w Częstochowie

Nie skupiamy się jedynie na zapewnieniu codziennego funkcjonowania zarządzanego obiektu. Naszym aktywnym celem jest zwiększenie zysków naszych klientów wynikających z wynajmu powierzchni. Bazujemy na przetestowanych i przemyślanych technikach, aby nasze działania przynosiły skutki.

Analiza konkurencji i przeprowadzenie badań marketingowych na lokalnym rynku w Częstochowie są kluczowymi elementami naszego planu komercjalizacji obiektu. Chcemy dokładnie ocenić podaż i popyt na powierzchnie użytkowe. Na podstawie zebranych wniosków tworzymy strategie i budżety marketingowe.

Priorytetem jest optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni w budynku. Aktywnie poszukujemy najemców i prowadzimy negocjacje dotyczące warunków najmu. W imieniu klientów przygotowujemy i podpisujemy umowy najmu, a następnie przekazujemy lokale w ręce najemców.

Obsługa techniczna nieruchomości Częstochowa

Obsługa techniczna nieruchomości Częstochowa

Zadbanie o odpowiedni stan techniczny i sanitarny nieruchomości powierzonej nam do zarządzania jest naszym priorytetem. Opracowujemy długotrwałe strategie dotyczące codziennego funkcjonowania obiektu i ewentualnych modernizacji. Te działania obejmują między innymi przygotowanie planów remontów, ustalenie budżetu na te prace oraz wybór wykonawców i rozliczenie ich za jakość wykonanej pracy.

Systematycznie zarządzamy obsługą budynku i związanych z nim działań utrzymaniowych. Zamawiamy i nadzorujemy regularne i specjalistyczne sprzątanie, pielęgnację terenów zielonych wokół budynku oraz usuwanie śniegu. Dbamy o usuwanie odpadów i regulujemy związane z tym koszty. Współpracujemy z różnymi firmami remontowymi i utrzymaniowymi.

Posiadamy upoważnienia do przeprowadzania niezbędnych przeglądów technicznych nieruchomości zgodnie z wymogami.

Pytania i odpowiedzi

  • Czy są jakieś określone uprawnienia, którymi musi dysponować zarządca nieruchomości?

    Przed rokiem 2014, licencja zarządcy była niezbędna do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Dodatkowo, konieczne było posiadanie ukończonych studiów wyższych, odbycie rocznego kursu zawodowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Jednak od 2014 roku, te wymogi zostały zniesione. Obecnie, umowa między zarządcą nieruchomości a właścicielem określa ich relacje. Chcemy jednak zapewnić, że posiadamy odpowiednią licencję zarządcy nieruchomości.

  • Jakie są uregulowane przepisami prawa prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości?

    Główną odpowiedzialnością zarządcy nieruchomości jest działanie w najlepiej pojętym interesie właściciela nieruchomości. W ramach swoich zadań, zarządca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji oraz zapewnienia kompleksowej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości, obejmującej między innymi wyszukiwanie usługodawców, dbanie o bieżącą eksploatację i przeprowadzanie remontów, utrzymanie czystości, przeglądy techniczne oraz prowadzenie dziennika obiektu budowlanego. Ponadto, zarządca odpowiada za przygotowywanie umów i obsługę finansową, w tym kontrolę wydatków, pobieranie należności oraz prowadzenie konta bankowego. Ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia za swoje usługi, uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych dotyczących jego osoby oraz zawierania umów w imieniu właściciela. Ponadto, posiada uprawnienia do wszczęcia postępowań windykacyjnych. Szczegółowe prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości są szczegółowo określone w umowie między nim a właścicielem nieruchomości.

Zarządca nieruchomości lokalnie

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami w wielu miastach na Śląsku, m.in.:

Potrzebujesz więcej informacji?

Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na pytania naszych klientów z Częstochowy. Chcemy, abyście mogli wybrać dla siebie najdogodniejszą formę komunikacji, w której przekazanie szczegółów naszej oferty będzie możliwe.

Zapytaj o ofertę