Zarządca nieruchomości Tychy

Potrzebujesz fachowca w dziedzinie zarządzania nieruchomościami w Tychach?

Zadzwoń teraz
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi Tychy

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi Tychy

Specjalizujemy się w profesjonalnym zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi w Tychach. Jesteśmy lokalną firmą działającą w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Nasze usługi obejmują zarządzanie obiektami o różnym przeznaczeniu, takimi jak biura, lokale usługowe, handlowe, przemysłowe, a także obiekty użyteczności publicznej itp. Posiadamy wymagane licencje zarządcy nieruchomości, włącznie z sytuacjami, w których konieczne jest ustanowienie zarządcy nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Nasz główny cel w zarządzaniu nieruchomościami to generowanie zysku dla naszych klientów przy jednoczesnym redukowaniu kosztów.

Zarządca nieruchomości w roli pełnomocnika właściciela

Zarządca nieruchomości w roli pełnomocnika właściciela

Współpraca z naszą firmą jako zarządcą nieruchomości przynosi szereg korzyści, m.in.:

 • Minimalizacja zaangażowania klienta w kwestie związane z codzienną eksploatacją budynku,
 • Pełnomocnictwo w sprawach administrowania nieruchomością, obejmujące wszystkie niezbędne zadania,
 • Reprezentacja klienta w kontaktach z urzędami, najemcami i podwykonawcami,
 • Kompleksowa obsługa finansowa obiektu, włączając zarządzanie finansami, obsługę księgową, pobieranie czynszów oraz rozliczanie nakładów,
 • Skuteczne windykowanie należności.

Działając jako zarządca nieruchomości, podejmujemy wszelkie działania mające na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania, jednocześnie odciążając naszych klientów od trosk administracyjnych i finansowych.

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Efektywne zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości to kluczowy element naszej działalności. Oto jak to realizujemy:

 • Najemcy to ważna grupa interesariuszy, których zadowolenie przekłada się na korzyści finansowe właściciela,
 • Priorytetem jest dla nas pełna satysfakcja najemców i klientów. Zapewniamy kompleksową obsługę administracyjną i finansową,
 • Prowadzimy ewidencję, utrzymujemy komunikację z najemcami oraz rozliczamy czynsz i koszty.

Dzięki profesjonalnemu podejściu do zarządzania relacjami z najemcami osiągamy optymalne rezultaty dla właścicieli nieruchomości i najemców.

Komercjalizacja nieruchomości w Tychach

Komercjalizacja nieruchomości w Tychach

Naszym priorytetem jest nie tylko zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zarządzanych obiektów, ale także kreatywne podejście mające na celu maksymalizację przychodów naszych klientów z tytułu wynajmu powierzchni. Wykorzystujemy sprawdzone i przemyślane techniki, które gwarantują niezawodne rezultaty.

W ramach naszego planu komercjalizacji obiektów, przeprowadzamy starannie analizy konkurencji na lokalnym rynku tyskim. Dodatkowo, przeprowadzamy badania marketingowe, które pozwalają nam oszacować podaż i popyt na lokale użytkowe. Na podstawie tych wniosków opracowujemy strategiczne działania oraz budżety marketingowe, które przyczyniają się do sukcesu naszych klientów.

Niezwykle istotne jest dla nas optymalne zagospodarowanie powierzchni użytkowej w zarządzanych obiektach. Aktywnie poszukujemy potencjalnych najemców i prowadzimy skuteczne negocjacje w celu ustalenia korzystnych warunków wynajmu. Działamy w imieniu naszych klientów, przygotowując i zawierając umowy najmu, aby zapewnić kompleksową satysfakcję wszystkich stron.

Nasza dedykacja, profesjonalizm oraz skoncentrowanie na osiągnięciu korzyści dla naszych klientów sprawiają, że jesteśmy niezawodnym partnerem w zarządzaniu nieruchomościami.

Techniczna obsługa nieruchomości Tychy

Techniczna obsługa nieruchomości Tychy

Nasz priorytet to zadbanie o należyty stan techniczny i sanitarny obiektów powierzonych nam do zarządzania. Opracowujemy długoterminowe plany dotyczące codziennego funkcjonowania i ewentualnych modernizacji obiektów. W ramach tych działań uwzględniamy m.in. przygotowanie planów remontów, ustalenie budżetu na prace renowacyjne, a także wybór wykonawcy i sprawowanie kontroli nad jakością wykonanych czynności.

Systematycznie zarządzamy eksploatacją budynków oraz zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z utrzymaniem obiektów. Zlecamy i monitorujemy zarówno codzienne, jak i specjalistyczne prace sprzątające, dbamy o utrzymanie terenów zielonych wokół obiektów oraz o odśnieżanie. Ponadto, dbamy o regularne usuwanie śmieci i pokrywamy związane z tym koszty. Współpracujemy również z różnymi firmami remontowymi i sprzątającymi, aby zapewnić kompleksową obsługę naszych obiektów.

Dodatkowo, realizujemy obowiązkowe przeglądy techniczne obiektów, posiadając odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania takich kontroli. Dzięki temu zapewniamy, że wszystkie obiekty są utrzymane w należytym stanie technicznym i spełniają obowiązujące normy.

Pytania i odpowiedzi

 • Czy zarządca nieruchomości powinien dysponować określonymi uprawnieniami?

  Do roku 2014, aby pełnić rolę zarządcy nieruchomości, wymagana była licencja zarządcy, a także ukończone studia wyższe, odbyty roczny kurs zawodowy i zdanie egzaminu państwowego. Jednak od roku 2014 te wymogi przestały obowiązywać. Aktualnie, umowa zawarta między zarządcą nieruchomości a właścicielem określa ich wzajemne relacje. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że posiadamy odpowiednią licencję zarządcy nieruchomości.

 • Jakie są uprawnienia i obowiązki osoby zajmującej się zarządzaniem nieruchomością?

  Podstawowym obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest działanie w najlepszym interesie właściciela nieruchomości. W zakres jego obowiązków wchodzi prowadzenie dokumentacji oraz kompleksowa obsługa eksploatacyjna nieruchomości (wyszukiwanie usługodawców, bieżąca eksploatacja i remonty, utrzymanie czystości, przeprowadzanie przeglądów technicznych, prowadzenie dziennika obiektu budowlanego). Zarządca jest również odpowiedzialny za przygotowywanie umów i obsługę finansową (kontrola wydatków i pobór należności, prowadzenie konta bankowego). Zarządca nieruchomości ma prawo do pobierania wynagrodzenia za swoje usługi oraz uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych dotyczących jego osoby. Ponadto, może on zawierać umowy w imieniu właściciela nieruchomości oraz prowadzić postępowania windykacyjne. Szczegółowe prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości są precyzowane w umowie między nim a właścicielem nieruchomości.

Zarządca nieruchomości lokalnie

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami w wielu miastach na Śląsku, m.in.:

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasz zespół z przyjemnością pomoże klientom z Tychów, którzy mają pytania na temat szczegółów naszej oferty. Odpowiedzi udzielimy w sposób, który Państwu najbardziej odpowiada.

Zapytaj o ofertę