Zarządca nieruchomości Katowice

Szukasz profesjonalnego zarządcy nieruchomości w Katowicach?

Zadzwoń teraz
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w Katowicach

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w Katowicach

Firma Technika specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi w Katowicach. Jesteśmy lokalną firmą, zlokalizowaną na terenie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Sprawujemy zarząd nad obiektami o charakterze biurowym, usługowym, handlowym, produkcyjnym, pożytku publicznego itp. na terenie miasta Katowice.

Dysponujemy stosownymi uprawnieniami niezbędnymi do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości (licencje zarządcy nieruchomości), również w przypadku gdy wymagane jest ustanowienie zarządcy nieruchomości w formie notarialnej.

Naszym podstawowym celem w zakresie zarządzania nieruchomościami jest wygenerowanie dochodu dla naszego klienta, przy jednoczesnym redukowaniu kosztów.

Zarządca nieruchomości w roli reprezentanta właściciela

Zarządca nieruchomości w roli reprezentanta właściciela

Korzyścią ze współpracy z naszą firmą jako zarządcą nieruchomości jest minimalne zaangażowanie klienta w sprawy dotyczące bieżącej obsługi obiektu. Działając z upoważnienia klienta przejmujemy wszelkie obowiązki dotyczące zarządzania nieruchomością w Katowicach. Reprezentujemy właściciela przed urzędami, najemcami i podwykonawcami.

Bierzemy na siebie pełną obsługę finansową nieruchomości, w tym zarządzanie finansami i obsługę księgową, pobieranie czynszów i rozliczanie kosztów, a także windykację należności.

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Jednym z głównych aspektów zarządzania nieruchomościami są kontakty z najemcami (obsługa najmu). Nie można zapominać, że to oni są klientami właściciela nieruchomości, a poziom ich zadowolenia z dobrze funkcjonującego obiektu ma odzwierciedlenie w dochodach jego właściciela.

Staramy się wykonywać swoje zadania z zakresu obsługi najmu tak, by zarówno najemcy jak i nasz klient czuli pełną satysfakcję. Bierzemy na siebie wszystkie kwestie dotyczące obsługi najmu, zarówno w wymiarze administracyjnym (prowadzenie ewidencji, utrzymywanie korespondencji z najemcami) jak i finansowym (rozliczenia czynszu i kosztów eksploatacyjnych).

Komercjalizacja nieruchomości w Katowicach

Komercjalizacja nieruchomości w Katowicach

Nasza firma nie skupia się wyłącznie na zapewnieniu normalnego funkcjonowania obiektu w Katowicach jakim zarządzamy. W sposób aktywny dążymy do pomnożenia dochodu naszych klientów z tytułu wynajmu powierzchni w Katowicach. Opieramy się przy tym na sprawdzonych i przemyślanych metodach, aby nasze działania były skuteczne.

Istotnym elementem planu komercjalizacji nieruchomości jest analiza konkurencji i przeprowadzenie na lokalnym rynku badań marketingowych w zakresie określenia podaży i popytu na lokale użytkowe. Na podstawie wyciągniętych wniosków przygotowujemy strategie i budżety marketingowe.

Dbamy o optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej w obiekcie. Aktywnie poszukujemy najemców i prowadzimy z nimi negocjacje w zakresie warunków najmu. W imieniu klienta przygotowujemy i zawieramy umowy najmu, a następnie przekazujemy lokale najemcom.

Obsługa techniczna nieruchomości Katowice

Obsługa techniczna nieruchomości Katowice

Dbamy o odpowiedni stan techniczny i sanitarny nieruchomości powierzonych nam w zarząd. Przygotowujemy długoterminowe plany dotyczące codziennego funkcjonowania obiektu oraz jego przyszłych modernizacji. Czynności te obejmują m.in. przygotowanie planów remontów, określenie przeznaczonego na remonty budżetu, a następnie wybór wykonawcy i rozliczenie go z jakości przeprowadzonych prac.

W sposób ciągły zarządzamy eksploatacją obiektu oraz aspektami związanymi z jego utrzymaniem. Zlecamy i nadzorujemy bieżące i specjalistyczne sprzątanie, utrzymanie zieleni wokół obiektu i odśnieżanie. Dbamy o wywóz śmieci i rozliczamy koszty z tego wynikające. Współpracujemy z wieloma firmami remontowymi i sprzątającymi.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

Pytania i odpowiedzi

  • Czy zarządca nieruchomości musi legitymować się określonymi uprawnieniami?

    Przed rokiem 2014 do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości wymagana była licencja zarządcy. Dodatkowymi wymogami były: ukończone studia wyższe, odbyty roczny kurs zawodowy i zdanie egzaminu państwowego. Wymogi te jednak zostały zniesione w roku 2014. Od tego czasu relacje między osobą zarządzającą nieruchomością i właścicielem ustala zawierana między nimi umowa. Pragniemy jednak Państwa zapewnić, że posiadamy stosowną licencję zarządcy nieruchomości i oferujemy usługi zarządzania nieruchomościami w Katowicach.

  • Jakie są prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości?

    Podstawowym obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest działanie na rzecz dobra właściciela nieruchomości. W zakres obowiązków zarządcy nieruchomości wchodzi ponadto: prowadzenie dokumentacji, kompleksowa obsługa eksploatacyjna nieruchomości (wyszukanie usługodawców, bieżąca eksploatacja i remonty, utrzymanie czystości, przeprowadzanie przeglądów technicznych, prowadzenie dziennika obiektu budowlanego), przygotowywanie umów, obsługa finansowa (wydatki na utrzymanie i pobór należności, prowadzenie konta bankowego).
    Zarządca nieruchomości ma prawo do pobierania wynagrodzenia za wykonywane usługi oraz brania udziału w postępowaniach administracyjnych, które dotyczą jego osoby. Może też zawierać umowy w imieniu właściciela nieruchomości. Posiada także prawo do wszczęcia postępowań windykacyjnych. Szczegółowe prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości precyzuje umowa zawarta między nim a właścicielem nieruchomości.

Zarządca nieruchomości lokalnie

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami w wielu miastach na Śląsku, m.in.:

Potrzebujesz więcej informacji?

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania klientów z Katowic dotyczące szczegółów naszej oferty, w najbardziej dogodnej dla Państwa formie.

Zapytaj o ofertę