Zarządca nieruchomości Dąbrowa Górnicza

Poszukujesz sprawnego zarządcy nieruchomości w Dąbrowie Górniczej?

Zadzwoń teraz
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi Dąbrowa Górnicza

Firma Technika specjalizuje się w administrowaniu nieruchomościami komercyjnymi w Dąbrowie Górniczej. Jesteśmy lokalnym przedsiębiorstwem, usytuowanym w obszarze aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Pełnimy rolę zarządcy dla obiektów o charakterze biurowym, usługowym, handlowym, przemysłowym, publicznym itp. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości (licencje zarządcy nieruchomości), także w przypadku konieczności mianowania zarządcy nieruchomości w formie notarialnej.

Nasz główny priorytet w ramach zarządzania nieruchomościami to generowanie zysków dla naszych klientów, jednocześnie ograniczając koszty.

Zarządca nieruchomości w roli reprezentanta właściciela

Zarządca nieruchomości w roli reprezentanta właściciela

Jednym z atutów współpracy z naszą firmą jako zarządcą nieruchomości jest zmniejszenie zaangażowania zleceniodawcy w sprawy dotyczące codziennej obsługi budynku. Działając na mocy upoważnienia klienta, podejmujemy się wszystkich zadań związanych z administrowaniem nieruchomością. Pełnimy rolę reprezentanta właściciela przed urzędami, najemcami i podwykonawcami.

Oferujemy pełną obsługę finansową nieruchomości, obejmującą zarządzanie finansami i prowadzenie rachunkowości, pobieranie czynszów oraz regulowanie płatności, a także odzyskiwanie należności.

Budowanie i utrzymanie relacji z najemcami nieruchomości

Budowanie i utrzymanie relacji z najemcami nieruchomości

Jednym z kluczowych elementów zarządzania nieruchomościami jest utrzymywanie kontaktów z najemcami. Nie można zapominać, że to właśnie oni są partnerami biznesowymi właściciela nieruchomości, a poziom ich zadowolenia z efektywnego funkcjonowania obiektu ma wpływ na dochody właściciela.

Dążymy do wypełnienia naszych obowiązków w taki sposób, aby zarówno najemcy, jak i nasz klient, byli całkowicie zadowoleni. Oferujemy kompleksowe wsparcie w sprawach dotyczących obsługi najemców, zarówno na płaszczyźnie administracyjnej (rejestrowanie, korespondencja z najemcami), jak i finansowej (rozliczanie czynszu i kosztów eksploatacyjnych).

Komercjalizacja nieruchomości w Dąbrowie Górniczej

Komercjalizacja nieruchomości w Dąbrowie Górniczej

Nie skupiamy się wyłącznie na zapewnieniu normalnego funkcjonowania zarządzanego budynku. Aktywnie dążymy do zwiększenia zysków naszych klientów poprzez wynajem powierzchni. Opieramy się na sprawdzonych i przemyślanych procedurach, aby osiągnąć efektywność naszych działań.

Ważnym elementem naszej strategii komercjalizacji obiektu jest analiza konkurencji w Dąbrowie Górniczej oraz przeprowadzenie lokalnych badań marketingowych w celu zidentyfikowania podaży i popytu na powierzchnie użytkowe. Na podstawie tych informacji opracowujemy koncepcje i budżety marketingowe.

Dbamy o optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni użytkowej w budynku. Aktywnie poszukujemy potencjalnych najemców i prowadzimy z nimi rozmowy w zakresie warunków wynajmu. Przygotowujemy i zawieramy umowy najmu w imieniu naszych klientów, a następnie przekazujemy lokale najemcom.

Obsługa techniczna nieruchomości Dąbrowa Górnicza

Obsługa techniczna nieruchomości Dąbrowa Górnicza

Zadbać o optymalny stan techniczny i higieniczny nieruchomości powierzonych nam do zarządzania jest naszym priorytetem. Tworzymy długoterminowe strategie dotyczące codziennego funkcjonowania obiektu i jego przyszłych modernizacji. Te działania obejmują m.in. opracowanie planów remontów, alokację budżetu na prace renowacyjne, wybór wykonawców i monitorowanie jakości wykonanych prac.

Długoterminowo zarządzamy eksploatacją budynku i zajmujemy się kwestiami związanymi z jego utrzymaniem. Powierzamy i nadzorujemy regularne oraz specjalistyczne prace czystości, zagospodarowanie terenów zielonych wokół obiektu i usuwanie śniegu. Odpowiadamy za wywóz odpadów i regulujemy związane z tym koszty. Współpracujemy z różnymi firmami remontowymi i usługami sprzątającymi.

Dodatkowo, wykonujemy wymagane przeglądy techniczne obiektów, na które posiadamy odpowiednie uprawnienia.

Pytania i odpowiedzi

  • Czy zarządca nieruchomości jest zobowiązany do posiadania konkretnych uprawnień?

    Przed rokiem 2014, licencja zarządcy nieruchomości była niezbędna do wykonywania tego zawodu. Dodatkowo, wymagane było ukończenie studiów wyższych, ukończenie rocznego kursu zawodowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Jednakże, od 2014 roku te wymogi zostały zniesione. Obecnie, relacje między zarządcą nieruchomości a właścicielem są ustalane poprzez podpisanie umowy. Chcielibyśmy jednak zapewnić Państwa, że posiadamy odpowiednią licencję zarządcy nieruchomości.

  • Które prawa i obowiązki przysługują zarządcy nieruchomości?

    Podstawowym zadaniem zarządcy nieruchomości jest dbanie o dobro właściciela nieruchomości. W ramach swoich obowiązków, zarządca odpowiada za prowadzenie dokumentacji, kompleksową obsługę eksploatacyjną nieruchomości (wyszukiwanie usługodawców, bieżącą eksploatację i remonty, utrzymanie czystości, przeglądy techniczne, prowadzenie dziennika obiektu budowlanego), przygotowywanie umów oraz obsługę finansową (kontrola wydatków i pobór należności, prowadzenie konta bankowego). Ponadto, zarządca nieruchomości ma prawo do wynagrodzenia za swoje usługi, udziału w postępowaniach administracyjnych dotyczących jego osoby oraz zawierania umów w imieniu właściciela. Ma również prawo wszczęcia postępowań windykacyjnych. Szczegółowe prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości są ustalane w umowie między nim a właścicielem nieruchomości.

Zarządca nieruchomości lokalnie

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami w wielu miastach na Śląsku, m.in.:

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania naszych klientów z Dąbrowy Górniczej odnośnie szczegółów naszej oferty, w sposób, który dla Państwa będzie najwygodniejszy.

Zapytaj o ofertę