Zarządzanie nieruchomościami Bytom

Chcesz wynająć profesjonalnego zarządcę nieruchomości w Bytomiu?

Zadzwoń teraz
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w Bytomiu

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w Bytomiu

Przedsiębiorstwo Technika jest wyspecjalizowane w zarządzaniu nieruchomościami typu komercyjnego w Bytomiu. Technika jest miejscową firmą, zlokalizowaną w rejonie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Wykonujemy zarząd nad nieruchomościami o profilu biurowym, usługowym, handlowym, produkcyjnym, użyteczności publicznej itp. Dysponujemy odpowiednimi uprawnieniami koniecznymi do praktykowania zawodu zarządcy nieruchomości (licencja zarządcy nieruchomości), również w przypadku gdy wymagane jest wyznaczenie zarządcy nieruchomości w formie notarialnej.

Zasadniczym priorytetem naszej firmy w aspekcie zarządzania nieruchomościami jest wygenerowanie profitu dla naszego zleceniodawcy, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów.

Zarządca nieruchomości jako reprezentant właściciela

Zarządca nieruchomości jako reprezentant właściciela

Atutem współpracy z naszą firmą jako zarządcą nieruchomości jest minimalne zaangażowanie zleceniodawcy w kwestie dotyczące bieżącej obsługi budynku. Działając jako pełnomocnik zleceniodawcy obejmujemy wszelkie obowiązki, które dotyczą zarządzania nieruchomością. Reprezentujemy zleceniodawcę przed urzędami, najemcami i podwykonawcami.

Angażujemy się w obsługę finansową obiektu, w tym zarządzanie finansami oraz obsługę rachunkową, ściąganie czynszów oraz regulowanie wydatków, a dodatkowo windykację wierzytelności.

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Do fundamentalnych elementów zarządzania nieruchomością wlicza się utrzymywanie kontaktów z najemcami. Nie można nie pamiętać, że to oni są klientami posiadacza nieruchomości, a poziom ich zadowolenia z prawidłowo działającego obiektu ma odzwierciedlenie w zyskach jego właściciela.

Staramy się spełniać swoją powinność tak, by zarówno najemcy jak również nasz zleceniodawca byli w pełni usatysfakcjonowani. Bierzemy na siebie wszystkie sprawy dotyczące obsługi najemców, zarówno w wymiarze administracyjnym (ewidencjonowanie, korespondowanie z najemcami) jak również finansowym (rozliczenia czynszu i nakładów na eksploatację).

Komercjalizacja nieruchomości w Chorzowie

Komercjalizacja nieruchomości w Chorzowie

Nie koncentrujemy się tylko na zapewnieniu odpowiedniego funkcjonowania zarządzanego budynku. Aktywnie zmierzamy do zwielokrotnienia przychodu naszych klientów z tytułu najmu powierzchni. Bazujemy przy tym na sprawdzonych oraz przeanalizowanych metodach, aby nasze poczynania były skuteczne.

Zasadniczym komponentem planu komercjalizacji nieruchomości jest analiza konkurentów w Bytomiu oraz wykonanie na miejscowym rynku badań marketingowych w przekroju oszacowania podaży i popytu na pomieszczenia użytkowe. Na bazie wyciągniętych wniosków sporządzamy koncepcje oraz budżety marketingowe.

Dbamy o optymalne spożytkowanie powierzchni użytkowej w obiekcie. Intensywnie szukamy najemców i przeprowadzamy z nimi negocjacje w zakresie warunków wynajmu. W imieniu zleceniodawcy przygotowujemy i zawieramy umowy najmu, a następnie przekazujemy lokale w ręce najemców.

Obsługa techniczna nieruchomości Bytom

Obsługa techniczna nieruchomości Bytom

Dbamy o należyty stan techniczny i higieniczny obiektów oddanych nam do zarządzania. Przygotowujemy długofalowe strategie dotyczące codziennego funkcjonowania budynku oraz jego ewentualnych modernizacji. Procedury te pokrywają m.in. sporządzenie planów remontów, określenie dedykowanego na remonty budżetu, a następnie dobór wykonawcy i rozliczenie go z jakości ukończonych czynności.

Długofalowo zarządzamy obsługą obiektu i kwestiami powiązanymi z jego utrzymaniem. Zamawiamy i monitorujemy codzienne oraz specjalistyczne sprzątanie, zagospodarowanie zieleni wokół budynku oraz odśnieżanie. Troszczymy się o uprzątnięcie nieczystości i uiszczamy koszty z tego pochodzące. Kooperujemy z różnymi firmami remontowymi i sprzątającymi.

Mamy uprawnienia do przeprowadzania wymaganych okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

Pytania i odpowiedzi

  • Czy zarządca nieruchomości musi wykazać się specyficznymi uprawnieniami?

    Przed rokiem 2014 do wykonywania profesji zarządcy nieruchomości wymagana była licencja zarządcy. Dodatkowymi wymogami były: ukończone studia wyższe, przebyty roczny kurs zawodowy oraz zdanie egzaminu państwowego. Wymogi te jednak zostały zniesione w roku 2014. Aktualnie relacje między osobą zarządzającą nieruchomością oraz właścicielem ustala zawierana między nimi umowa. Pragniemy mimo wszystko Państwa zapewnić, że posiadamy stosowną licencję zarządcy nieruchomości.

  • Jakie są prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości?

    Nadrzędnym obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest działanie na rzecz dobra właściciela nieruchomości. W zakres obowiązków zarządcy nieruchomości zalicza się oprócz tego: prowadzenie dokumentacji, całościowa obsługa eksploatacyjna nieruchomości (wyszukanie usługodawców, bieżąca eksploatacja i remonty, utrzymanie czystości, przeprowadzanie przeglądów technicznych, prowadzenie dziennika obiektu budowlanego), przygotowywanie umów, obsługa finansowa (wydatki na utrzymanie i pobór należności, prowadzenie konta bankowego).
    Zarządca nieruchomości dysponuje prawem do pobierania wynagrodzenia za wykonywane usługi oraz brania udziału w postępowaniach administracyjnych dotyczących jego osoby. Może też zawierać umowy na rzecz właściciela nieruchomości. Ma również prawo do wszczęcia postępowań windykacyjnych. Szczegółowe prawa oraz obowiązki zarządcy nieruchomości doprecyzowuje umowa zawarta między nim a właścicielem nieruchomości.

Zarządca nieruchomości lokalnie

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami w wielu miastach na Śląsku, m.in.:

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania klientów z Bytomia dotyczące szczegółów naszej oferty, pod najbardziej dogodną dla Państwa postacią.

Zapytaj o ofertę