Zarządca nieruchomości Bielsko-Biała

Szukasz sprawnego zarządcy nieruchomości w Bielsku-Białej?

Zadzwoń teraz
Zarządzamy nieruchomościami komercyjnymi w Bielsku-Białej

Zarządzamy nieruchomościami komercyjnymi w Bielsku-Białej

Przedsiębiorstwo Technika specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi w Bielsku-Białej. Technika jest regionalnym przedsiębiorstwem z województwa śląskiego. Pełnimy zarząd nad obiektami typu biurowego, usługowego, handlowego, przemysłowego, pożytku publicznego itp. Mamy adekwatne upoważnienia obligatoryjne do praktykowania profesji zarządcy nieruchomości (licencje zarządcy nieruchomości), także w wypadku kiedy potrzebne jest wyznaczenie zarządcy nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Naczelnym priorytetem naszej firmy w obrębie zarządzania nieruchomościami jest wypracowanie dochodu dla naszego zleceniodawcy, przy równoczesnym minimalizowaniu jego obciążeń.

Zarządca nieruchomości pełnomocnikiem właściciela obiektu

Zarządca nieruchomości pełnomocnikiem właściciela obiektu

Atutem kooperacji z naszą firmą w roli zarządcy nieruchomości jest mniejszy udział zleceniodawcy w sprawach, które dotyczą bieżącej eksploatacji obiektu. Działając jako reprezentant klienta obejmujemy wszelkie obowiązki, które dotyczą administrowania obiektem. Reprezentujemy właściciela przed urzędami, najemcami i podwykonawcami.

Angażujemy się w obsługę finansową obiektu, w tym zarządzanie finansami oraz obsługę księgową, ściąganie czynszów i regulowanie kosztów, a także windykację wierzytelności.

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Do naczelnych aspektów zarządzania nieruchomością wlicza się utrzymywanie kontaktów z najemcami. Nie można zapominać, iż to oni są klientami właściciela nieruchomości, a stopień ich zadowolenia z odpowiednio działającego obiektu ma odbicie w przychodach jego właściciela.

Staramy się praktykować nasze zadania tak, żeby zarówno najemcy jak też nasz klient czuli pełną satysfakcję. Bierzemy na siebie wszystkie sprawy dotyczące obsługi najemców, zarówno w aspekcie administracyjnym (ewidencjonowanie, prowadzenie korespondencji z najemcami) jak i finansowym (rozliczenia czynszu i wydatków na eksploatację).

Komercjalizacja nieruchomości w Bielsku-Białej

Komercjalizacja nieruchomości w Bielsku-Białej

Nasza firma nie koncentruje się jedynie na umożliwieniu normalnego funkcjonowania zarządzanego obiektu. W sposób aktywny dążymy do zwielokrotnienia przychodu naszych zleceniodawców z tytułu wynajmu powierzchni. Opieramy się przy tym na przetestowanych oraz przeanalizowanych metodach, aby nasze przedsięwzięcia były efektywne.

Newralgicznym elementem planu komercjalizacji nieruchomości jest analiza konkurencji w Bielsku-Białej i przeprowadzenie na regionalnym rynku badań marketingowych w obszarze wyznaczenia podaży oraz popytu na pomieszczenia użytkowe. Na podstawie wyciągniętych wniosków opracowujemy strategie oraz budżety marketingowe.

Troszczymy się o maksymalne spożytkowanie powierzchni użytkowej w obiekcie. Czynnie poszukujemy najemców oraz przeprowadzamy z nimi rozmowy w zakresie warunków najmu. Z upoważnienia zleceniodawcy przygotowujemy i podpisujemy umowy najmu, a potem udostępniamy lokale najemcom.

Obsługa techniczna nieruchomości Bielsko-Biała

Obsługa techniczna nieruchomości Bielsko-Biała

Troszczymy się o optymalny stan techniczny oraz higieniczny obiektów przekazanych nam w zarząd. Sporządzamy długoterminowe strategie dotyczące codziennego funkcjonowania budynku oraz jego przyszłych modernizacji. W zakresie tych działań mieści się m.in. przygotowanie planów remontów, obliczenie przeznaczonego na remonty budżetu, a następnie dobór wykonawcy i rozliczenie go z jakości zrealizowanych prac.

Długofalowo zarządzamy obsługą budynku i kwestiami powiązanymi z jego utrzymaniem. Zamawiamy i monitorujemy bieżące i specjalistyczne sprzątanie, zagospodarowanie terenów zielonych dookoła obiektu i odśnieżanie. Troszczymy się o wywóz nieczystości i rozliczamy wydatki z tego tytułu powstające. Współpracujemy z różnymi firmami remontowymi i sprzątającymi.

Dysponujemy uprawnieniami do wykonywania obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

Pytania i odpowiedzi

  • Czy zarządca nieruchomości musi wykazać się specyficznymi uprawnieniami?

    Do roku 2014 do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości potrzebna była licencja zarządcy. Dodatkowymi wymogami były: ukończone studia wyższe, odbyty roczny kurs zawodowy i zaliczenie egzaminu państwowego. Kryteria te jednak zostały zniesione w roku 2014. Obecnie relacje między osobą zarządzającą nieruchomością i właścicielem ustala zawierana pomiędzy nimi umowa. Pragniemy jednak zagwarantować Państwu, że posiadamy stosowną licencję zarządcy nieruchomości.

  • Jakie są prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości?

    Podstawowym obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest działanie na rzecz dobra właściciela nieruchomości. Do obowiązków zarządcy nieruchomości wchodzi oprócz tego: prowadzenie dokumentacji, całościowa obsługa eksploatacyjna nieruchomości (wyszukanie usługodawców, bieżąca eksploatacja i remonty, utrzymanie czystości, wykonywanie przeglądów technicznych, prowadzenie dziennika obiektu budowlanego), sporządzanie umów, obsługa finansowa (wydatki na utrzymanie i pobór należności, prowadzenie konta bankowego).
    Zarządca nieruchomości ma prawo do pobierania wynagrodzenia za świadczone usługi oraz brania udziału w postępowaniach administracyjnych dotyczących jego osoby. Może też zawierać umowy na rzecz właściciela nieruchomości. Posiada także prawo do wszczęcia postępowań windykacyjnych. Dokładne prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości precyzuje umowa zawarta pomiędzy nim a właścicielem nieruchomości.

Zarządca nieruchomości lokalnie

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami w wielu miastach na Śląsku, m.in.:

Potrzebujesz więcej informacji?

Z prawdziwą przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania od potencjalnych klientów z Bielska-Białej dotyczące szczegółów naszej oferty, w najbardziej dogodnej dla Państwa formie.

Zapytaj o ofertę