Wycena środków technicznych

Firma Technika zajmuje się wyceną maszyn i urządzeń na Śląsku (m.in. w takich miastach jak Ruda Śląska, Katowice, Zabrze, Mikołów, Gliwice itp.) i w innych rejonach Polski, ze szególnym uwzględnieniem województw: opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego.

Posiadamy uprawnienia SIMP (wydawane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) do wykonywania wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów w specjalności 830.

Zakres wyceny maszyn i urządzeń

W zakres wykonywanych wycen wchodzą m.in.:

  • maszyny, urządzenia i specjalistyczna aparatura,
  • maszyny, urządzenia i aparatura ogólnego zastosowania,
  • środki transportowe,
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
  • urządzenia techniczne

Cele wyceny maszyn i urządzeń

Sporządzamy wyceny maszyn i urządzeń m.in. dla takich celów jak:

  • wycena majątku przedsiębiorstwa
  • wniesienie maszyn i urządzeń do majątku przedsiębiorstwa aportem
  • na potrzeby sprawozdawczości finansowej
  • na potrzeby postępowania upadłościowego, likwidacyjnego
  • na potrzeby egzekucji komorniczej