Okresowe przeglądy budowlane na Śląsku

Zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani do utrzymania budynków we właściwym stanie, w związku z czym przepisy nakazują dokonywania okresowych przeglądów technicznych budynków. Firma Technika zajmuje się przeprowadzaniem okresowych przeglądów technicznych budynków na terenie Śląska (m.in. w takich miastach jak Ruda Śląska, Katowice, Zabrze, Mikołów, Gliwice itd.).

Okresowe przeglądy techniczne budynków na Śląsku dotyczą w szczególności:

  • przeglądy instalacji elektrycznej
  • przeglądy szczelności instalacji gazowej
  • przeglądy instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych
  • przeglądy elementów budynków, dachów
  • przeglądy elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwe oddziaływanie czynników atmosferycznych

Do przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych budynków uprawnione są wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w stosownej specjalności.