Badanie rynku, opinie dotyczące nieruchomości

Wykonujemy badania poszczególnych segmentów rynku nieruchomości:

  • handlowo-usługowych
  • biurowych
  • magazynowych
  • przemysłowych
  • mieszkalnych
  • niezabudowanych o różnym przeznaczeniu

Opracowujemy raporty i analizy w zakresie:

  • rynkowych poziomów cen nieruchomości
  • rynkowych poziomów czynszów
  • popytu i podaży