Ładowanie…

TECHNIKA

Obsługa nieruchomości na Śląsku
Tel.: 785-720-563

Zarządzanie nieruchomościami na Śląsku

    Przedkładając naszą ofertę chcemy Państwa zapewnić, iż posiadamy odpowiednie umiejętności, doświadczenie oraz stosowne uprawnienia (licencje zarządców nieruchomości), aby sprostać zadaniom stawianym Zarządcom ustanawianym notarialnie jak i Zarządcom działającym na zasadzie umowy administrowania z Zarządem Wspólnoty.

    Oferujemy usługi zarządzania nieruchomościami i zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi na terenie województwa śląskiego, w tym w szczególności na terenie takich miast jak: Ruda Śląska, Katowice, Gliwice, Zabrze i innych na Śląsku.

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi i innymi nieruchomościami na Śląsku

 • rozliczanie świadczeń i kosztów zarządu,
 • prowadzenie rachunków bankowych wspólnoty mieszkaniowej, dbanie o finanse,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego, wykonywanie przeglądów okresowych budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zastępstwo inwestycyjne w zakresie inwestycji remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • odczyty wodomierzy i ciepłomierzy,
 • spisywanie umów z dostawcami usług, kontrola wykonywania tych umów, organizowanie przetargów na usługi,
 • organizowanie i obsługa zebrania absolutoryjnego wspólnoty mieszkaniowej (w tym koszty materiałów i znaczków pocztowych), udostępnienie sali na zebranie,
 • ewidencja obciążeń i wpłat należności dotyczących indywidualnych użytkowników lokali,
 • windykacja należności, w tym również sądowa (opłaty sądowe i komornicze ponosi wspólnota mieszkaniowa),
 • utrzymanie kas oraz opłaty bankowe od wpłat gotówkowych na konto wspólnoty mieszkaniowej,
 • działanie w celu powiększenia pożytków Wspólnoty mieszkaniowej, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam,
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń dla właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub dla innych celów,
 • obsługa wspólnoty mieszkaniowej w zakresie ubezpieczenia od szkód losowych i o.c.,
 • pełna obsługa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (składanie deklaracji i odprowadzanie opłat)

Oferujemy również zarządzanie najmem i lokalami użytkowymi na terenie Śląska (Ruda Śląska, Katowice itp.), a także zarządzanie parkami i placami. Sprawujemy patronat nad nieruchomością podczas wyjazdów zagranicznych właścicieli. Oferujemy doradztwo dotyczące wspólnot mieszkaniowych na Śląsku (Ruda Śląska, Katowice itp.).

Zarządzanie nieruchomościami użytkowymi

Firma TECHNIKA posiada wieloletnią wiedzę w wykonywaniu usług zarządzania nieruchomością, jednakże ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości komercyjnych: dysponujemy w tym zakresie obszerną wiedzą na wielu płaszczyznach: technicznej, ekonomicznej, marketingowej, potrafimy dostosować biznes inwestora do specyfiki rynku nieruchomości komercyjnych w określonej lokalizacji.

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzi także pomoc w kwestiach technicznych: sprawdzanie stanu technicznego obiektów, nadzór nad pracami remontowymi. Dla naszych profesjonalnie prowadzonych działań stosujemy optymalne rozwiązania, dostosowane do potrzeb Klienta oraz specyfiki danej nieruchomości.

Współpraca z nami umożliwia optymalizację kosztów użytkowania nieruchomości i jej prawidłowe funkcjonowanie, tj. ugruntowanie pozycji danego obiektu na lokalnym rynku, zbudowanie przewagi wśród konkurencji, utrzymanie wizerunku firmy lub jego poprawa, wzrost obrotów osiąganych przez najemców, zwiększenie liczby osób odwiedzających nieruchomość komercyjną, optymalizację kosztów eksploatacyjnych obiektu.

Kompleksowe usługi administrowania nieruchomościami

Firma TECHNIKA od wielu lat świadczy usługi w zakresie obsługi nieruchomości. Oferujemy profesjonalne administrowanie budynkiem, którym zajmuje się profesjonalny i doświadczony zarządca nieruchomości. Klienci korzystający z naszych usług mają gwarancję, że proces zarządzania przebiega zgodnie z wymogami prawa i wpływa na efektywniejsze funkcjonowanie nieruchomości.

Pomagamy Klientom w optymalizacji kosztów związanych z eksploatacją obiektu i podejmujemy działania, których celem jest generowanie większych zysków. Dla każdego Klienta przygotowujemy strategię dostosowaną do jego oczekiwań, omawiamy krok po kroku proces zarządzania obiektem i szczegółowy program planowanych działań.

Nasze Biuro zlokalizowane jest w sercu Aglomeracji Śląskiej, dzięki czemu możemy zaoferować Klientom najbardziej atrakcyjne ekonomicznie rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości w województwie śląskim. Firma TECHNIKA działa na polskim rynku nieruchomości od 2009 roku.

Zapraszamy do skorzystania z usług w zakresie Zarządzania Hotelami, Basenami, Przychodniami, Halami, Centrami Handlowymi, Sklepami, Salonami Samochodowymi etc.

W przypadku powierzenia nam zarządzania nieruchomością proponujemy, żeby wynagrodzenie za zarządzanie było korzystniejsze od poprzedniego zarządcy. Nadmieniam, że wynagrodzenie podlega swobodnej negocjacji i jestem otwarty na dyskusję w tym zakresie.

Zakres obowiązków zarządcy nieruchomości jest typowy dla wszystkich zarządców, a szczegółowo zostaje doprecyzowany w umowie zawartej ze Wspólnotą reprezentowaną przez jej Pełnomocników. Nasze działanie na nieruchomości jest odzwierciedleniem woli właścicieli – na podstawie zebranych informacji przygotowujemy plany zamierzeń, które po zatwierdzeniu przez właścicieli są podstawą dalszej działalności zarządcy. W pracy zarządcy szczególnie ważne są sugestie i propozycje właścicieli dotyczące sposobu prowadzenia zarządu nieruchomością.

Zarządzanie nieruchomościami opieramy na pełnej przejrzystości. Procedury przetargowe przebiegają w oparciu o poniższe zasady: zapraszamy podmioty gospodarcze do złożenia ofert na wykonanie zadania wcześniej zatwierdzonego w Planie gospodarczym; przy udziale przedstawicieli właścicieli lokali następuje otwarcie i analiza ofert; po wspólnej analizie zapraszamy do dalszych negocjacji wybranych oferentów; po wyborze Wykonawcy zarządca nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wynegocjowanych przez właścicieli warunków.

Podkreślenia wymaga fakt, że przy takim działaniu zarządcy nieruchomością właściciele lokali mają bezpośredni wpływ na wybór Wykonawcy robót, a rolą zarządcy jest dopilnowanie przeprowadzenia przedmiotu umowy. Nasze wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością mieszkalną już od 0,49 gr brutto.

Dołożymy wszelkich starań by twoja nieruchomość była zyskowna.

Z poważaniem
Zespół Firmy TECHNIKA