Ładowanie…

TECHNIKA

Obsługa nieruchomości na Śląsku
Tel.: 785-720-563

Zarządca nieruchomości na Śląsku

Przedkładając naszą ofertę chcemy Państwa zapewnić, iż posiadamy odpowiednie umiejętności, doświadczenie oraz stosowne uprawnienia (licencje zarządców nieruchomości), aby sprostać zadaniom stawianym Zarządcom ustanawianym notarialnie.

Oferujemy usługi zarządzania nieruchomościami na terenie województwa śląskiego, w tym w szczególności na terenie takich miast jak: Ruda Śląska, Katowice, Gliwice, Zabrze i innych na Śląsku.

Zarządzanie nieruchomościami:

 • obiekty handlowe
 • biurowce
 • obiekty produkcyjne
 • magazyny
 • obiekty wielofunkcyjne
 • budynki użyteczności publicznej
 • obiekty wystawiennicze i muzealne
 • centra handlowe
 • przychodnie
 • szpitale

Obsługa najemców:

 • prowadzenie wykazu najemców i ewidencji wynajmowanych
  powierzchni
 • prowadzenie rozliczeń najemców w zakresie czynszu oraz kosztów eksploatacyjnych przedmiotu najmu
 • prowadzenie w imieniu właściciela korespondencji z najemcami
 • utrzymywanie dobrych relacji z najemcami

Komercjalizacja nieruchomości

Opracowanie strategii komercjalizacji nieruchomości

 • przeprowadzenie lokalnych badań marketingowych z zakresu podaży i popytu lokali użytkowych
 • analiza konkurencji
 • przygotowanie strategii i budżetu marketingowego
 • wykonanie wstępnego planu rozmieszczenia najemców w obiekcie
 • oszacowanie wysokości kosztów wspólnych, kosztów eksploatacji
 • reprezentowanie właścicieli nieruchomości w środowisku lokalnym
 • doradztwo w zakresie optymalizacji przychodów z nieruchomości
 • poszukiwanie dodatkowych dochodów z nieruchomości
 • zarządzanie powierzchniami wolnymi
 • okolicznościowe wykorzystanie ciągów komunikacyjnych i wizerunku nieruchomości
 • opracowywanie sezonowych akcji promocyjnych
 • zarządzanie ruchem Klientów
 • rewitalizacja nieruchomości

Zakres usług:

 • przejmowanie nieruchomości w zarządzanie
 • organizacja zarządzania dla nowo wybudowanych obiektów
 • przygotowanie budżetów operacyjnych i inwestycyjnych
 • kompleksowa obsługa administracyjna budynku
 • zarządzanie finansowe i obsługa księgowa nieruchomości
 • obsługa prawna i windykacja należności
 • analiza i optymalizacja ponoszonych kosztów
 • reprezentacja właściciela przed władzami i instytucjami
 • komercjalizacja powierzchni i administrowanie lokalami najmowanymi
 • weryfikacja jakości świadczonych usług przez podwykonawców
 • zarządzanie eksploatacją i nadzór nad technicznym utrzymaniem
 • marketing i relacje z najemcami
 • wymiany, remonty i modernizacja
 • sprzątanie bieżące i specjalistyczne, utrzymanie zieleni i odśnieżanie
 • przygotowanie długoterminowych planów dotyczących codziennego
  funkcjonowania obiektu oraz jego przyszłych modernizacji
 • przygotowanie planów mających na celu zwiększenie przychodu oraz redukcję kosztów operacyjnych nieruchomości
 • przygotowanie planów remontów wraz z budżetem oraz wyborem wykonawcy
 • nadzór nad projektami w imieniu właściciela

Komercjalizacja nieruchomości w zakresie wynajmu wolnych powierzchni:

 • poszukiwanie najemców i prowadzenie rozmów handlowych
 • przygotowywanie umów najmu
 • negocjowanie warunków najmu
 • monitoring możliwości finansowych i wiarygodności potencjalnych najemców
 • zawieranie umów najmu
 • przekazanie lokali najemcom