Zarządzanie nieruchomościami Świętochłowice

Szukasz zarządcy nieruchomości w Świętochłowicach?

Zadzwoń teraz
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w Świętochłowicach

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w Świętochłowicach

Przedsiębiorstwo Technika specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi w Świętochłowicach. Jesteśmy tutejszą firmą, mieszczącą się w rejonie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Pełnimy zarząd nad nieruchomościami o profilu biurowym, usługowym, handlowym, przemysłowym, pożytku publicznego itp. Dysponujemy odpowiednimi upoważnieniami niezbędnymi do wykonywania profesji zarządcy nieruchomości (licencje zarządcy nieruchomości), również w wypadku gdy konieczne jest ustanowienie zarządcy nieruchomości w formie notarialnej.

Naszym głównym celem w aspekcie zarządzania nieruchomościami jest wygenerowanie profitu dla naszego klienta, przy równoczesnym ograniczaniu kosztów.

Zarządca nieruchomości reprezentantem właściciela

Zarządca nieruchomości reprezentantem właściciela

Korzyścią ze współpracy z naszą firmą jako zarządcą nieruchomości jest symboliczne zaangażowanie klienta w problematykę, która dotyczy codziennej eksploatacji budynku. Postępując z upoważnienia klienta przejmujemy wszelkie obowiązki dotyczące zarządzania nieruchomościami w Świętochłowicach. Reprezentujemy zleceniodawcę przed urzędami, najemcami i podwykonawcami.

Bierzemy na siebie całościową obsługę finansową obiektu, w tym zarządzanie finansami i obsługę księgową, ściąganie czynszów i rozliczanie wydatków, a dodatkowo windykację wierzytelności.

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Jednym z naczelnych aspektów zarządzania nieruchomościami są kontakty z najemcami. Nie można zapominać, iż to oni są kontrahentami posiadacza nieruchomości, a pułap ich zadowolenia z właściwie funkcjonującego obiektu ma odzwierciedlenie w zyskach jego właściciela.

Staramy się wykonywać nasze zadania w taki sposób, żeby zarówno najemcy jak również nasz klient czuli zupełną satysfakcję. Bierzemy na siebie wszystkie sprawy dotyczące obsługi najemców, zarówno w aspekcie administracyjnym (prowadzenie ewidencji, prowadzenie korespondencji z najemcami) jak też finansowym (rozliczenia czynszu oraz wydatków eksploatacyjnych).

Komercjalizacja nieruchomości Świętochłowice

Komercjalizacja nieruchomości Świętochłowice

Nasza firma nie skupia się jedynie na umożliwieniu codziennego funkcjonowania administrowanego obiektu. W sposób dynamiczny dążymy do pomnożenia profitu naszych zleceniodawców z tytułu najmu powierzchni. Bazujemy przy tym na przetestowanych i przemyślanych technikach, żeby nasze działania były efektywne.

Ważnym składnikiem planu komercjalizacji nieruchomości jest analiza konkurentów i wykonanie na regionalnym rynku świętochłowickim badań marketingowych w aspekcie wyznaczenia podaży i popytu na pomieszczenia użytkowe. Na bazie wyciągniętych wniosków opracowujemy koncepcje i budżety marketingowe.

Dbamy o optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej w obiekcie. Aktywnie poszukujemy najemców i prowadzimy z nimi rozmowy w aspekcie warunków wynajmu. W imieniu klienta piszemy oraz podpisujemy umowy najmu, a następnie udostępniamy lokale najemcom.

Obsługa techniczna nieruchomości ze Świętochłowic

Obsługa techniczna nieruchomości ze Świętochłowic

Troszczymy się o optymalny stan techniczny i sanitarny nieruchomości oddanych nam w zarząd. Sporządzamy długofalowe strategie dotyczące normalnego funkcjonowania obiektu i jego potencjalnych modernizacji. Działania te zawierają m.in. przygotowanie planów remontów, wyznaczenie przeznaczonego na renowacje budżetu, a następnie wybór wykonawcy oraz rozliczenie go z jakości przeprowadzonych robót.

W sposób systematyczny zarządzamy eksploatacją budynku i aspektami powiązanymi z jego utrzymaniem. Zlecamy i monitorujemy codzienne oraz specjalistyczne sprzątanie, utrzymanie zieleni dookoła obiektu oraz odśnieżanie. Dbamy o wywóz śmieci i rozliczamy wydatki z tego pochodzące. Kooperujemy z wieloma lokalnymi firmami remontowymi oraz sprzątającymi.

Posiadamy uprawnienia do realizowania obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

Pytania i odpowiedzi

  • Czy zarządca nieruchomości musi legitymować się określonymi uprawnieniami?

    Przed rokiem 2014 do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości wymagana była licencja zarządcy. Dodatkowymi wymogami były: ukończone studia wyższe, odbyty roczny kurs zawodowy i zdanie egzaminu państwowego. Wymogi te jednak zostały zniesione w roku 2014. Od tego czasu relacje między osobą zarządzającą nieruchomością i właścicielem ustala zawierana między nimi umowa. Pragniemy jednak Państwa zapewnić, że posiadamy stosowną licencję zarządcy nieruchomości.

  • Jakie są prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości?

    Podstawowym obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest działanie na rzecz dobra właściciela nieruchomości. W zakres obowiązków zarządcy nieruchomości wchodzi ponadto: prowadzenie dokumentacji, kompleksowa obsługa eksploatacyjna nieruchomości (wyszukanie usługodawców, bieżąca eksploatacja i remonty, utrzymanie czystości, przeprowadzanie przeglądów technicznych, prowadzenie dziennika obiektu budowlanego), przygotowywanie umów, obsługa finansowa (wydatki na utrzymanie i pobór należności, prowadzenie konta bankowego). Zarządca nieruchomości ma prawo do pobierania wynagrodzenia za wykonywane usługi oraz brania udziału w postępowaniach administracyjnych, które dotyczą jego osoby. Może też zawierać umowy w imieniu właściciela nieruchomości. Posiada także prawo do wszczęcia postępowań windykacyjnych. Szczegółowe prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości precyzuje umowa zawarta między nim a właścicielem nieruchomości.

Zarządca nieruchomości lokalnie

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami w wielu miastach na Śląsku, m.in.:

Potrzebujesz więcej informacji?

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania klientów ze Świętochłowic dotyczące szczegółów naszej oferty, w najbardziej dogodnej dla Państwa formie.

Zapytaj o ofertę