Ładowanie…

TECHNIKA

Obsługa nieruchomości na Śląsku
Tel.: 785-720-563

Zarządzanie nieruchomościami Chorzów

Prezentując naszą ofertę pragniemy Państwa zapewnić, że dysponujemy stosownymi umiejętnościami, doświadczeniem i adekwatnymi uwierzytelnieniami (licencje zarządców nieruchomości), by sprostać zadaniom stawianym Zarządcom nieruchomości wyznaczanym notarialnie, jak również Zarządcom nieruchomości działającym na podstawie umowy administrowania z Zarządem Wspólnoty.

Proponujemy usługi zarządzania nieruchomościami i zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Chorzowa.

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi i innymi nieruchomościami w Chorzowie

 • rozliczanie świadczeń i kosztów zarządu,
 • prowadzenie rachunków bankowych wspólnoty, dbanie o finanse,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego, realizowanie przeglądów okresowych budynku w zgodzie z funkcjonującymi przepisami,
 • zastępstwo inwestycyjne w zakresie inwestycji remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • odczyty wodomierzy oraz ciepłomierzy,
 • spisywanie umów z dostawcami usług, kontrola wykonywania tych umów, organizowanie przetargów na usługi,
 • przygotowywanie oraz obsługa zebrania absolutoryjnego wspólnoty mieszkaniowej (w tym koszty materiałów i znaczków pocztowych), użyczenie sali na zebranie,
 • ewidencja obciążeń i wpłat należności dotyczących indywidualnych użytkowników lokali,
 • windykacja wierzytelności, w tym również sądowa (opłaty sądowe oraz komornicze ponosi wspólnota mieszkaniowa),
 • utrzymanie kas oraz opłaty bankowe od wpłat gotówkowych na konto wspólnoty mieszkaniowej,
 • działanie w celu powiększenia pożytków Wspólnoty mieszkaniowej, szczególnie z tytułu podnajmowania części nieruchomości wspólnej oraz reklam,
 • wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń dla właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych czy dla odmiennych celów,
 • obsługa wspólnoty mieszkaniowej w aspekcie ubezpieczenia od szkód losowych oraz o.c.,
 • pełna obsługa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (składanie deklaracji oraz odprowadzanie należności)

Oferujemy jednocześnie zarządzanie najmem i lokalami użytkowymi w Chorzowie, a ponadto zarządzanie parkami i placami. Sprawujemy patronat nad nieruchomością w trakcie wyjazdów zagranicznych właścicieli. Oferujemy doradztwo dotyczące wspólnot mieszkaniowych w Chorzowie.

W przypadku powierzenia nam zarządzania nieruchomością w Chorzowie proponujemy, żeby honorarium za zarządzanie nieruchomością było korzystniejsze od ostatniego zarządcy nieruchomości. Nadmieniam, że honorarium podlega nieograniczonej negocjacji i jestem otwarty na dyskusję w tym aspekcie.

Zakres obowiązków zarządcy nieruchomości w Chorzowie jest standardowy dla wszystkich zarządców nieruchomości, a dokładnie zostaje sprecyzowany w umowie nawiązanej ze Wspólnotą reprezentowaną przez jej Pełnomocników. Nasze działanie na nieruchomości jest odzwierciedleniem woli właścicieli – na podstawie zgromadzonych informacji przygotowujemy harmonogramy zamierzeń, które po zaaprobowaniu przez właścicieli są podwaliną późniejszej działalności zarządcy nieruchomości w Chorzowie. W działalności zarządcy nieruchomości szczególnie ważne są sugestie oraz propozycje właścicieli dotyczące sposobu prowadzenia zarządu nad nieruchomością.

Zarządzanie nieruchomościami w Chorzowie opieramy na pełnej przejrzystości. Procedury przetargowe przebiegają w oparciu o poniższe zasady: zapraszamy podmioty gospodarcze do przedstawienia ofert na wykonanie zadania wcześniej ustanowionego w planie gospodarczym; przy udziale przedstawicieli właścicieli lokali następuje otwarcie oraz analiza propozycji; po wzajemnej analizie zapraszamy do dalszych rokowań wybranych oferentów; po wyborze Wykonawcy zarządca nieruchomości zobligowany jest do zawarcia umowy wg wynegocjowanych przez właścicieli warunków.

Obliguje uwypuklenia fakt, że przy tego rodzaju działaniu zarządcy nieruchomości właściciele lokali posiadają bezpośredni wpływ na wybór Wykonawcy prac, a funkcją zarządcy nieruchomości jest dopilnowanie przeprowadzenia przedmiotu umowy. Nasze honorarium za zarządzanie nieruchomością mieszkalną na terenie Chorzowa już od 0,49 gr brutto.

Dołożymy wszelkich starań by twoja nieruchomość była zyskowna.

Z poważaniem
Zespół Firmy TECHNIKA