Zarządca nieruchomości Chorzów

Szukasz profesjonalnego specjalisty od zarządzania nieruchomościami w Chorzowie?

Zadzwoń teraz
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi Chorzów

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi Chorzów

Przedsiębiorstwo Technika specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi w Chorzowie. Jesteśmy regionalną firmą, z siedzibą w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Jako zarządca nieruchomości zajmujemy się obiektami w Chorzowie o charakterze biurowym, usługowym, handlowym, przemysłowym, pożytku publicznego itp. Mamy adekwatne upoważnienia konieczne do praktykowania profesji zarządcy nieruchomości (licencje zarządcy nieruchomości), również w wypadku gdy konieczne jest ustanowienie zarządcy nieruchomości w formie notarialnej.

Naszym naczelnym priorytetem w aspekcie zarządzania nieruchomościami w Chorzowie jest przysporzenie naszemu zleceniodawcy dochodu, przy równoczesnej redukcji kosztów.

Zarządca nieruchomości jako reprezentant właściciela w Chorzowie

Zarządca nieruchomości jako reprezentant właściciela w Chorzowie

Profitem ze współpracy z naszą firmą jako zarządcą nieruchomości w Chorzowie jest symboliczne zaangażowanie klienta w kwestie dotyczące całości bieżącej eksploatacji budynku. Postępując z upoważnienia zleceniodawcy obejmujemy wszelkie obowiązki, które dotyczą administrowania obiektem w Chorzowie. Reprezentujemy zleceniodawcę przed urzędami, najemcami i podwykonawcami.

Bierzemy na siebie całościową obsługę finansową obiektu, w tym rozporządzanie finansami i obsługę księgową, inkasowanie czynszów oraz regulowanie kosztów, a poza tym windykację należności.

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości w Chorzowie

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości w Chorzowie

Jednym z naczelnych aspektów zarządzania nieruchomościami w Chorzowie są kontakty z najemcami. Nie można zapominać, że to oni są klientami właściciela obiektu, a zakres ich zadowolenia ze sprawnie funkcjonującego obiektu ma odbicie w profitach jego właściciela.

Staramy się praktykować nasze zadania w taki sposób, by zarówno najemcy jak też nasz zleceniodawca czuli całkowitą satysfakcję. Bierzemy na siebie wszelkie kwestie dotyczące obsługi najemców, zarówno w aspekcie administracyjnym (prowadzenie ewidencji, utrzymywanie korespondencji z najemcami) jak również finansowym (rozliczenia czynszu oraz kosztów eksploatacyjnych).

Komercjalizacja nieruchomości w Chorzowie

Komercjalizacja nieruchomości w Chorzowie

Nasza firma nie skupia się jedynie na umożliwieniu odpowiedniego funkcjonowania zarządzanego obiektu. W sposób kreatywny dążymy do pomnożenia dochodu klientów z tytułu najmu powierzchni. Bazujemy przy tym na sprawdzonych oraz przemyślanych metodach, by nasze poczynania były niezawodne.

Istotnym komponentem planu komercjalizacji obiektu jest analiza konkurencji w Chorzowie oraz wykonanie na chorzowskim rynku nieruchomości badań marketingowych w aspekcie oszacowania podaży i popytu na pomieszczenia użytkowe. Na podstawie wysnutych wniosków opracowujemy koncepcje oraz budżety marketingowe.

Troszczymy się o optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej w obiekcie. Czynnie szukamy najemców oraz przeprowadzamy z nimi negocjacje w aspekcie warunków najmu. W imieniu zleceniodawcy piszemy i podpisujemy umowy najmu, a potem przekazujemy lokale najemcom.

Obsługa techniczna nieruchomości Chorzów

Obsługa techniczna nieruchomości Chorzów

Dbamy o należyty stan techniczny oraz sanitarny nieruchomości oddanych nam w zarząd. Sporządzamy długofalowe plany dotyczące codziennego funkcjonowania budynku oraz jego potencjalnych modernizacji. Obejmuje to m.in. opracowanie planów remontów, określenie przeznaczonego na remonty budżetu, a następnie wybór wykonawcy i rozliczenie go z jakości przeprowadzonych robót.

Systematycznie zarządzamy eksploatacją budynku i kwestiami związanymi z jego utrzymaniem. Zamawiamy i monitorujemy bieżące i specjalistyczne sprzątanie, utrzymanie zieleni wokół budynku oraz usuwanie śniegu zimą. Dbamy o wywóz śmieci i pokrywamy koszty powstające z tego tytułu. Kooperujemy z różnymi firmami remontowymi i porządkowymi.

Mamy upoważnienia do prowadzenia obowiązkowych cyklicznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

Pytania i odpowiedzi

  • Czy zarządca nieruchomości musi legitymować się określonymi uprawnieniami?

    Przed rokiem 2014 do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości wymagana była licencja zarządcy. Dodatkowymi wymogami były: ukończone studia wyższe, odbyty roczny kurs zawodowy i zdanie egzaminu państwowego. Wymogi te jednak zostały zniesione w roku 2014. Od tego czasu relacje między osobą zarządzającą nieruchomością i właścicielem ustala zawierana między nimi umowa. Pragniemy jednak Państwa zapewnić, że posiadamy stosowną licencję zarządcy nieruchomości.

  • Jakie są prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości?

    Podstawowym obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest działanie na rzecz dobra właściciela nieruchomości. W zakres obowiązków zarządcy nieruchomości wchodzi ponadto: prowadzenie dokumentacji, kompleksowa obsługa eksploatacyjna nieruchomości (wyszukanie usługodawców, bieżąca eksploatacja i remonty, utrzymanie czystości, przeprowadzanie przeglądów technicznych, prowadzenie dziennika obiektu budowlanego), przygotowywanie umów, obsługa finansowa (wydatki na utrzymanie i pobór należności, prowadzenie konta bankowego). Zarządca nieruchomości ma prawo do pobierania wynagrodzenia za wykonywane usługi oraz brania udziału w postępowaniach administracyjnych, które dotyczą jego osoby. Może też zawierać umowy w imieniu właściciela nieruchomości. Posiada także prawo do wszczęcia postępowań windykacyjnych. Szczegółowe prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości precyzuje umowa zawarta między nim a właścicielem nieruchomości.

Zarządca nieruchomości lokalnie

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami w wielu miastach na Śląsku, m.in.:

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeżeli szukacie Państwo zarządcy nieruchomości w Chorzowie, to z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania klientów z Chorzowa dotyczące szczegółów naszej oferty dotyczącej zarządzania nieruchomościami, w najbardziej dogodnej dla Państwa formie.

Zapytaj o ofertę