Zarządzanie nieruchomościami Ruda Śląska

Szukasz fachowego zarządcy nieruchomości w Rudzie Śląskiej?

Zadzwoń teraz
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w Rudzie Śląskiej

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w Rudzie Śląskiej

Firma Technika specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi w Rudzie Śląskiej. Jesteśmy miejscową firmą z Rudy Śląskiej. Sprawujemy zarząd nad obiektami o charakterze biurowym, usługowym, handlowym, przemysłowym, pożytku publicznego itp. Dysponujemy stosownymi upoważnieniami koniecznymi do praktykowania profesji zarządcy nieruchomości (licencje zarządcy nieruchomości), także w wypadku gdy konieczne jest ustanowienie zarządcy nieruchomości w formie notarialnej.

Naszym priorytetem w obszarze zarządzania nieruchomościami jest wygenerowanie profitu dla naszego klienta, przy równoczesnym ograniczaniu kosztów.

Zarządca nieruchomości jako przedstawiciel właściciela

Zarządca nieruchomości jako przedstawiciel właściciela

Korzyścią ze współpracy z nami w roli zarządcy nieruchomości jest nieznaczne zaangażowanie klienta w sprawy dotyczące bieżącej eksploatacji budynku. Postępując jako pełnomocnik zleceniodawcy wypełniamy wszystkie zadania dotyczące administrowania obiektami w Rudzie Śląskiej. Reprezentujemy właściciela przed urzędami, najemcami oraz podwykonawcami.

Bierzemy na siebie kompletną obsługę finansową obiektu, w tym rozporządzanie finansami i obsługę rachunkową, egzekwowanie czynszów oraz rozliczanie wydatków, a także windykację należności.

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Zarządzanie relacjami z najemcami nieruchomości

Pewnym z fundamentalnych aspektów zarządzania nieruchomościami są kontakty z najemcami. Nie można zapominać, że to oni są klientami właściciela nieruchomości, a zakres ich usatysfakcjonowania z dobrze funkcjonującego obiektu ma wyrażenie w profitach jego właściciela.

Staramy się realizować swoje zadania w taki sposób, by zarówno najemcy jak też nasz klient czuli zupełną satysfakcję. Bierzemy na siebie wszystkie aspekty dotyczące obsługi najemców, w równej mierze w wymiarze administracyjnym (prowadzenie ewidencji, prowadzenie korespondencji z najemcami) jak również finansowym (rozliczenia czynszu oraz wydatków eksploatacyjnych).

Komercjalizacja nieruchomości w Rudzie Śląskiej

Komercjalizacja nieruchomości w Rudzie Śląskiej

Nasza firma nie skupia się jedynie na umożliwieniu normalnego funkcjonowania zarządzanego obiektu. Dynamicznie dążymy do pomnożenia profitu naszych klientów z tytułu najmu powierzchni. Opieramy się przy tym na sprawdzonych oraz przemyślanych metodach, żeby nasze działania były pozytywne.

Ważnym komponentem planu komercjalizacji nieruchomości jest analiza konkurencji oraz wykonanie na miejscowym rynku badań marketingowych w zakresie oszacowania podaży i popytu na pomieszczenia użytkowe. Na bazie wysnutych wniosków opracowujemy koncepcje i budżety marketingowe.

Dbamy o maksymalne zagospodarowanie powierzchni użytkowej w budynku. Czynnie szukamy najemców i przeprowadzamy z nimi rozmowy w obszarze warunków najmu. W imieniu klienta opracowujemy oraz zawieramy umowy najmu, a potem przekazujemy lokale najemcom.

Obsługa techniczna nieruchomości w Rudzie Śląskiej

Obsługa techniczna nieruchomości w Rudzie Śląskiej

Troszczymy się o odpowiedni stan techniczny oraz sanitarny obiektów oddanych nam w zarząd. Sporządzamy długoterminowe strategie dotyczące bieżącego funkcjonowania obiektu oraz jego przyszłych modernizacji. Działania te obejmują m.in. sporządzenie planów remontów, obliczenie przeznaczonego na remonty budżetu, a później dobór wykonawców oraz rozliczenie ich z jakości zrealizowanych prac.

W sposób ciągły zarządzamy eksploatacją obiektu oraz aspektami powiązanymi z jego utrzymaniem. Zamawiamy i monitorujemy codzienne i specjalistyczne sprzątanie, utrzymanie zieleni naokoło obiektu oraz odśnieżanie. Troszczymy się o wywóz śmieci oraz uiszczamy wydatki z tego wynikające. Współpracujemy z różnymi firmami remontowymi i porządkowymi.

Mamy upoważnienia do przeprowadzania obowiązkowych cyklicznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

Pytania i odpowiedzi

  • Czy zarządca nieruchomości musi legitymować się określonymi uprawnieniami?

    Przed rokiem 2014 do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości wymagana była licencja zarządcy. Dodatkowymi wymogami były: ukończone studia wyższe, odbyty roczny kurs zawodowy i zdanie egzaminu państwowego. Wymogi te jednak zostały zniesione w roku 2014. Od tego czasu relacje między osobą zarządzającą nieruchomością i właścicielem ustala zawierana między nimi umowa. Pragniemy jednak Państwa zapewnić, że posiadamy stosowną licencję zarządcy nieruchomości.

  • Jakie są prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości?

    Podstawowym obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest działanie na rzecz dobra właściciela nieruchomości. W zakres obowiązków zarządcy nieruchomości wchodzi ponadto: prowadzenie dokumentacji, kompleksowa obsługa eksploatacyjna nieruchomości (wyszukanie usługodawców, bieżąca eksploatacja i remonty, utrzymanie czystości, przeprowadzanie przeglądów technicznych, prowadzenie dziennika obiektu budowlanego), przygotowywanie umów, obsługa finansowa (wydatki na utrzymanie i pobór należności, prowadzenie konta bankowego). Zarządca nieruchomości ma prawo do pobierania wynagrodzenia za wykonywane usługi oraz brania udziału w postępowaniach administracyjnych, które dotyczą jego osoby. Może też zawierać umowy w imieniu właściciela nieruchomości. Posiada także prawo do wszczęcia postępowań windykacyjnych. Szczegółowe prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości precyzuje umowa zawarta między nim a właścicielem nieruchomości.

Zarządca nieruchomości lokalnie

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami w wielu miastach na Śląsku, m.in.:

Potrzebujesz więcej informacji?

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania klientów z Rudy Śląskiej dotyczące szczegółów naszej oferty, w najbardziej dogodnej dla Państwa formie.

Zapytaj o ofertę