Ładowanie…

TECHNIKA

Obsługa nieruchomości

Inwentaryzacje Architektoniczno-Budowlane

Dokumentacje inwentaryzacyjne wykonujemy na terenie całego kraju.

Rodzaje inwentaryzacji:
– Inwentaryzacje budowlane, architektoniczne
– Sporządzenie projektu podziału nieruchomości budynku
– Inwentaryzacje dla wydzielenia lokali (zaświadczenia o samodzielności lokali)
– Dokumentacje nowych budynków, lokali
– Inwentaryzacje proste schematyczne dla potrzeb sprzedaży lokalu, budynku
– Inwentaryzacje cmentarzy, obiektów sakralnych, kapliczek
– Inwentaryzacje więźby dachowej
– Inwentaryzacje dla planu P.Poż.w budynku
– Inwentaryzacje dla celów podatkowych
– Pomiary powierzchni dla firm utrzymujących czystość w budynkach (strychy, piwnice, posadzki, lamperie, trawniki, chodniki)
– Dokumentacje powykonawcze obiektów

Zarządzanie nieruchomościami

 • zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
 • zarządzanie najmem
 • zarządzanie lokalami użytkowymi
 • patronat nad nieruchomością podczas wyjazdów zagranicznych
 • zarządzanie parkami, placami
 • doradztwo dotyczące wspólnot mieszkaniowych

Badanie rynku, opinie dotyczące nieruchomości

Badania poszczególnych segmentów rynku nieruchomości

 • handlowo-usługowych
 • biurowych
 • magazynowych
 • przemysłowych
 • mieszkalnych
 • niezabudowanych o różnym przeznaczeniu

Raporty i analizy w zakresie

 • rynkowych poziomów cen nieruchomości
 • rynkowych poziomów czynszów
 • popytu i podaży

Przeglądy techniczne, Wycena środków technicznych

 • Przeglądy instalacji elektrycznej
 •  Przeglądy szczelności instalacji gazowej
 • maszyn, urządzeń i specjalistycznej aparatury,
 • maszyn, urządzeń i aparatury ogólnego zastosowania,
 • środków transportowych,
 • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia.
 • urządzeń technicznych,
 • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia.

Obsługa nieruchomości

 • Obsługa wspólnot mieszkaniowych
 • Remonty pomieszczeń wspólnych
 • Zabezpieczenie pustych lokali
 • Remont pustostanów
 • Wycinka drzew, krzewów, traw