Ładowanie…

TECHNIKA

Obsługa nieruchomości na Śląsku
Tel.: 785-720-563

Inwentaryzacje Architektoniczno-Budowlane

Realizacja inwentaryzacji budowlano-architektonicznych na terenie Śląska i całego kraju.

Zarządzanie nieruchomościami

Usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, wspólnotami mieszkaniowymi i najmem.

Badanie rynku, opinie dotyczące nieruchomości

Badania poszczególnych segmentów rynku nieruchomości

 • handlowo-usługowych
 • biurowych
 • magazynowych
 • przemysłowych
 • mieszkalnych
 • niezabudowanych o różnym przeznaczeniu

Raporty i analizy w zakresie

 • rynkowych poziomów cen nieruchomości
 • rynkowych poziomów czynszów
 • popytu i podaży

Przeglądy techniczne, Wycena środków technicznych

Okresowe przeglądy techniczne budynków oraz wycena maszyn i środków technicznych.

Obsługa nieruchomości

 • Obsługa wspólnot mieszkaniowych
 • Remonty pomieszczeń wspólnych
 • Zabezpieczenie pustych lokali
 • Remont pustostanów
 • Wycinka drzew, krzewów, traw